MI: Meervoudige Intelligentie

MI: uitgelicht

Bij Montris hebben we wisselende thema’s en avontuurlijke activiteitenprogramma’s. We werken op onze locaties (met uitzondering van enkele peuteropvang locaties waar we met het VE-programma Uk&Puk werken) graag met het concept Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner. We hebben ook twee MI-ambassadeurs binnen Montris (BSO en KDV) die zorg dragen voor een activiteitenprogramma waarin de MI-talenten centraal staan.

MI gaat ervan uit dat iedereen op verschillende manieren knap is en een mix van talenten bezit. Onze medewerkers stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling door middel van activiteiten die worden aangeboden per leeftijdsfase en talent. We erkennen 8 talentgebieden; Woord, Samen, Ik, Natuur, Muziek, Logica, Beeld en Bewegen. In het filmpje hieronder worden de verschillende talenten uitgelegd.

Beeld

Tekenen, schilderen, knutselen, kleur, visueel ingesteld, ruimtelijk inzicht, vormgeven

Bewegen

Dansen, sporten, acteren, gebruikt gebaren en lichaamstaal, goede lichaamscoördinatie.

Ik

Reflectie, bedachtzaam, dromen, hoge eisen aan zichzelf, vastberaden, filosoferen

Logica

Logisch denken, cijfermatig, analyseren, patronen, ordenen, experimenteren, puzzelen, bouwen.

Muziek

Muziek luisteren en maken, ezelsbruggetjes en rijmpjes gebruiken, gevoel voor ritme, neuriën.

Natuur

Dieren, planten, buiten, natuurverschijnselen, verzamelen, sorteren en classificeren.

Samen(werken)

Samenwerken, interactie, vrienden maken, leiding geven, conflict oplossen, empatisch

Woord

Praten, poëzie, schrijven, argumenteren, verhalen vertellen, lezen, grote woordenschat.