Wat is een KDV, PO ,VE of BSO?

Kinderdagverblijf (KDV)

Bij een kinderdagverblijf kunnen ouders terecht voor de opvang van hun kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De kinderen kunnen het hele jaar door één of meer dagdelen per week worden opgevangen. Dit gebeurt in een vaste groep. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf. Bij Montris hebben we zowel horizontale  groepen (kinderen van dezelfde leeftijd) als verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden). De kinderen worden begeleid en verzorgd door pedagogisch medewerkers met minimaal een mbo3-opleiding (conform de cao kinderopvang).

Peuteropvang (PO)

Een leerzame plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar, tot ze naar de basisschool gaan. Ieder kind kan in eigen tempo ontdekken en zich ontwikkelen als voorbereiding op school.

Wat is VE?

Voorschoolse educatie

Kinderen van 0 tot 4 jaar met een taalachterstand kunnen voorschoolse educatie krijgen bij de kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze lessen zijn om te vermijden dat kinderen op jonge leeftijd een achterstand oplopen die ze niet meer kunnen inhalen.  Lees meer over VE

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) regelt de opvang van kinderen buiten schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of adv-dagen van leraren en tijdens de schoolvakanties. De opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de basisschool gaan. Scholen kunnen de opvang zelf organiseren of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.