Kinderen en jongeren ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien.

Over ons

Wij zijn Montris kinderopvang; een kinderopvangorganisatie die buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en peuteropvang aanbiedt in Huizen, Laren, Bussum, Almere en Amsterdam. Inmiddels hebben we elf locaties.

De missie van Montris luidt: ´Kinderen en jongeren ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien, zodat ze met zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving, de toekomst kunnen ontdekken.’
Daarom werkt Montris op basis van een pedagogische visie, vormgegeven in een pedagogisch kompas, waarin onze drie opvoeddoelen; Zelfvertrouwen, Oog voor omgeving, Toekomst ontdekken en de waarde Impactbewust centraal staan.

Ontstaan

Montris kinderopvang is eind jaren ´80 ontstaan vanuit kinderdagverblijf De Wipneus in Huizen. De Wipneus werd opgericht door de werknemers van een aantal zorginstellingen met een vraag naar kinderopvang en de band met de zorg is nog zichtbaar. Drie van de elf locaties zijn gevestigd op het terrein van een zorginstelling en onze ruime openingstijden en mogelijkheden voor flexibele opvang sluiten goed aan bij de behoefte van ouders die werken in de zorg. Vanuit deze flexibele basis kon Montris uitgroeien tot een professionele kinderopvangorganisatie. Montris is onderdeel van Stichting Prokino. Prokino komt voort uit de schippersinternaten en heeft van daaruit activiteiten ontwikkeld op het gebied van kinderopvang en jeugdzorg.

Hoofdkantoor

De locatiemanagers worden ondersteund door een klein hoofdkantoor met ongeveer veertien medewerkers. Zo heeft Montris een gedreven communicatieafdeling die ervoor zorgt dat we ons net even anders positioneren dan anderen en dankzij het scherpe oog van onze eigen pedagoog, weten we zeker dat we de kwaliteit die we beloven ook kunnen leveren. Suria is directeur van Montris, ‘Ik prijs me iedere dag gelukkig met het ontzettend gepassioneerde en intrinsiek gedreven team waarmee we werken. Onze gezamenlijke ambitie is om een rolmodel te zijn voor de talentontwikkeling van jonge kinderen. De bevlogenheid waarmee ieder daaraan een bijdrage levert op zijn eigen wijze en met zijn eigen talenten is zeldzaam.´

Planning

Alle locaties worden ondersteund door onze klantvriendelijke en toegewijde afdeling planning. Ze staan je graag te woord en denken met je mee om de puzzel van werkdagen en opvang op te lossen. De planning is vijf dagen per week bereikbaar tot 14.00 uur.

Pedagogisch kompas

Gedreven medewerkers en een zorgvuldig gekozen pedagogische visie; dat maakt Montris niet alleen Montris, dat maakt ons ook meer dan opvang alleen.

Wij ondersteunen kinderen en jongeren in hun avontuur van het opgroeien, zodat ze met zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken. We zijn ons bewust van de impact die ons pedagogisch handelen heeft op de kinderen.

Onze pedagogische visie is daarom opgebouwd rondom een van onze kernwaarden; Impactbewust. Impactbewust is het besef dat het uitmaakt wat jij doet, in welke context dan ook. In onze pedagogische visie, vormgegeven in het pedagogisch kompas, is te zien dat onze handelingen, houdingen en opvoeddoelen (Zelfvertrouwen, Oog voor omgeving en Toekomst ontdekken) navigeren vanuit dit begrip. Het kompas geeft ons zo richting, maar ook inspiratie, grond voor reflectie en een basis.

Toekomstmakers

In iedereen en dus in elk kind zien wij een toekomstmaker. En toekomstmakers hebben, bewust of niet, impact op de toekomst. Die toekomst betreft alles wat nog komen gaat; of dat nu over twee minuten is, morgen of over 50 jaar. Dus niet alleen handelen wíj bewust, we ondersteunen ook de kinderen om zich bewust te zijn van hún impact, om zo het beste uit zichzelf, elkaar, hun omgeving en de toekomst te halen.

Ons ‘landschap’

Ons pedagogisch handelen, onze activiteiten, het concept Meervoudige Intelligentie , het stimuleren van 21st century skills en de inrichting van onze locaties vormen het ‘landschap’ waarin een impactbewuste levenshouding onder kinderen kan ontstaan.

We gaan samen in dat landschap op avontuur, in het klein en in het groot. Onderweg zullen we ‘heuvels’ en ‘obstakels’ tegenkomen, maar dankzij onze slimme uitrusting zal het overwinnen hiervan zorgen voor een groeiend zelfvertrouwen. Wat het avontuur ons ook brengt, we zorgen altijd voor een emotioneel veilige, stabiele, omgeving.

slider-montris-bso-de-wester_02c

Verderkijkers

We kiezen ervoor om samen te werken met Verderkijkers; collega’s, ouders en partners met een warm hart voor kinderen, een scherp oog voor de toekomst en een inspirerende houding.

Lees hier meer over onze Visie