Wat is peuteropvang?

Peuteropvang: kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Peuteropvang lijkt misschien wat op een peuterspeelzaal. Alleen zijn de kinderen hier echt een hele ochtend en het wordt ook als kinderopvang gezien. Een combinatie van opvang én voorbereiding op de basisschool, speciaal voor peuters. We werken onder andere met het programma Uk & Puk voor de voorschoolse educatie (VE).

Activiteiten op de peuteropvang

Onze activiteiten stemmen we af op wat elk kind nodig heeft. Een deel van de peuters doet mee aan een creatieve activiteit. Een ander groepje doet in het kader van ons VE-programma Uk & Puk mee met de activiteiten in de kleine kring. En sommige peuters krijgen een 1-op-1 VE-activiteit aangeboden. Aan het einde ruimen we samen op.

Lees hierover meer in onze Visie en op onze Activiteitenpagina.

Ochtend peuteropvang

Een ochtend peuteropvang heeft dagelijks een vaste structuur en regelmaat. Dit is voor kinderen herkenbaar. Het helpt ook bij de voorbereiding op school, zoals het starten van de dag in de kring, het meenemen van je eigen snack en het werken in groepjes.

 

08:15 – 08:45 Binnenkomst ouders en peuters
08:45 – 09:00 In de kring
 …..
  • Goedemorgenlied + namen peuters
  • Kindje v/d dag aanwijzen
  • Tellen
  • Liedje dagen van de week + pijl op de juiste dag
  • Dagprogramma bespreken
  • Korte uitleg spel + kiesblad
  • Stoelen opruimen en spelen
 …..
09:00 – 10:00 VE-begeleiding, groepsactiviteiten en vrij spelen
10:00 – 10:10 Verschoningen en toilet
10:10 – 10:20 Opruimen
10:20 – 10:40 Eten en drinken
10:40 – 10:50 Jassen aandoen en naar buiten
10:50 – 11:25 Buitenspelen
11:25 – 11:30 Opruimen en naar binnen
11:30 – 11:45 Poppenkast, boekje lezen of spel aan tafel
11:45 – 12:00 Liedjes zingen
12:00 – 12:15 Weer naar huis

Vast team van medewerkers

Een vertrouwde omgeving is volgens Montris één van de belangrijkste basisvoorwaarden die nodig zijn voor kinderen om te kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom hechten wij veel waarde aan het inzetten van vaste medewerkers en heeft elke peuteropvang een vast team, dat al jaren bij Montris werkt. Ze hebben liefde voor het vak en voor de kinderen.

Ook vinden wij de ontwikkeling en kwaliteit van onze medewerkers belangrijk en we ondersteunen ze waar nodig om het beste uit zichzelf te halen. Zo bieden wij allerlei trainingen en coachingstrajecten aan, zowel verplichte als niet-verplichte.

Ieder kind heeft een mentor die nauwgezet de ontwikkeling van het kind monitort; een observatieschema wordt één keer per jaar ingevuld. Daarnaast is de mentor van het kind het eerste aanspreekpunt van ouder.

Al onze medewerkers moeten voor indiensttreding een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Ook checken wij referenties in het werving- en selectieproces.

Opvangmogelijkheden

Onze locaties peuteropvang zijn alleen geopend in de schoolweken. Je peuter kan één of meer ochtenden per week komen. Bij PO Wirrewarre is er op maandag, dinsdag en donderdag ook verlengde opvang mogelijk tot 14:30 uur.

Opvangmogelijkheden

Wij hebben twee locaties met peuteropvang. Kijk gerust rond en kom meer te weten over onze locaties in Huizen of Laren: