Ons pedagogisch kompas geeft richting, inspiratie, grond voor reflectie en een basis.

Pedagogisch kompas

Zoals te lezen is op de pagina visie is onze pedagogische visie vormgegeven in een kompas. Het kompas is in het leven geroepen om de visie werkbaarder te maken in de praktijk. Het pedagogisch kompas geeft ons richting, inspiratie, grond voor reflectie en een basis. 

Onze visie luidt: ‘Kinderen en jongeren ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien, zodat ze met zelfvertrouwen en oog voor omgeving de toekomst kunnen ontdekken.’

Klik op het pedagogisch kompas om deze beter te kunnen bekijken.

Impactbewust

We zijn ons bewust van de impact die ons pedagogisch handelen heeft op de kinderen. Ons pedagogisch kompas is daarom opgebouwd rondom een van onze kernwaarden; Impactbewust. Impactbewust is het besef dat het uitmaakt wat jij doet, in welke context dan ook. In het kompas is te zien dat onze gedragingen, houdingen en opvoeddoelen navigeren vanuit het begrip Impactbewust, dus deze staat in het midden. Daaromheen vind je drie cirkels. De eerste met de opvoeddoelen; Zelfvertrouwen, Oog voor omgeving, Toekomst ontdekken, de tweede is gevuld met houdingen die passen bij de opvoeddoelen en de buitenste cirkel geeft gedrag weer dat onder de houdingen en opvoeddoelen valt. Wíj handelen bewust, maar we ondersteunen ook de kinderen om zich bewust te zijn van hún impact, om zo het beste uit zichzelf, elkaar, hun omgeving en de toekomst te halen. Op die manier werkt het kompas dus twee kanten uit. Het geeft ons richting en een basis.

Reflectie

De wereld, de kinderen en onze organisatie zijn altijd in ontwikkeling, dit maakt dat er geen vanzelfsprekendheid is voor het handelen, maar vraagt een kritische, vragende en reflecterende houding. Centrale vragen zijn: wat doe ik, waarom doe ik dit op deze manier, van waaruit handel ik? Essentieel is het kunnen reflecteren op het eigen handelen en het ter discussie stellen daarvan. Het kompas ondersteunt daarbij. Bij elke gebeurtenis kan je het kompas gebruiken. Zo wordt duidelijk dat iets vaak geen op zichzelf staande gebeurtenis is, maar een onderdeel is van een bredere structuur waarvan wij zelf ook onderdeel zijn. Dankzij het kompas wordt dat aandeel duidelijk en ontdekken onze pedagogisch medewerkers de impact van het eigen gedrag op het kind en de gebeurtenis.

slider-montris-bso-de-wester_02c

Prikkels

Het kompas ligt op de groepen en onze pedagogisch medewerkers krijgen eens in de zoveel tijd een ‘pedagogische prikkel’; een vraag of opdracht die een link heeft met het kompas en waarbij ze het kompas kunnen gebruiken. Zo blijft het kompas aanwezig en ontdekken de pedagogisch medewerkers steeds weer hoe multi-inzetbaar deze is. De prikkels kunnen ook weer inspiratie vormen voor de activiteiten of de thema’s voor de kinderen.

Daarbij delen we de prikkels met jullie als ouder, zodat je bekend raakt met het kompas. Op die manier hopen we je ook te inspireren met onze visie, kernwaarden en opvoeddoelen.

Voorbeeld van een prikkel die via middels onze socials hebben gedeeld:

‘Wat denkt een walvis? Hoe ziet de wereld er over 100 jaar uit? Hoe laat was het toen de tijd begon?

Welke verwondervraag stel jij vandaag?’

  • Deze prikkel hoort bij het opvoeddoel Toekomst ontdekken. Een concrete houding die daarbij hoort is; jezelf verwonderen. Want jezelf verwonderen prikkelt de fantasie en zet aan tot dieper nadenken. Het is een manier om jezelf, je omgeving en de toekomst te ontdekken.