Wat Montris betreft is kwaliteit in de kinderopvang vanzelfsprekend.

Kwaliteit van onze kinderopvang

Het is belangrijk dat ouders zich gerust voelen om hun kind bij ons achter te laten, er volledig op vertrouwende dat wij met liefde zorg dragen voor hun kind. Voor kinderen is de tijd die zij op een kinderdagopvang doorbrengen onderdeel van de belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven; daar mogen dus eisen aan worden gesteld!

Kwalitatief goede kinderopvang is volgens Montris meer dan alleen het voldoen aan de basisvereisten. Naar onze mening is goede kinderopvang een plek waar je kind zich thuis voelt. Waar vaste pedagogisch medewerkers werken die je kind kennen en liefdevolle opvang bieden. Die daarnaast elke dag uitdagende activiteiten bieden om kinderen te helpen bij hun ontplooiing. We staan voor een veilige omgeving, bieden kinderen activiteiten aan die passen bij hun tempo en behoeften. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers middels een leerlijn het beste uit zichzelf en uit hun werk kunnen halen, zodat we van iedere medewerker kunnen zeggen: Dát is er één van Montris!

Pedagoog

Montris heeft een pedagoog en een pedagogisch coach in huis. Zij coachen onze medewerkers om de kwaliteit van de opvang, waar nodig, verder te verbeteren. Ze zien erop toe dat al onze medewerkers niet alleen bekend zijn met onze visie, ons kompas, maar hier ook op dagelijkse basis naar handelen. We zetten onze coaches breed in; op het gebied van individuele vragen van medewerkers of ouders over de kinderen, ze geven advies op groepsniveau en locatieniveau en begeleiden het invullen van pedagogische doelstellingen op organisatieniveau.

Montris-app

Bij het ophalen brengt de pedagogisch medewerker je altijd op de hoogte van de belevenissen van de dag. Daarnaast geeft onzeMontris-app je een kijkje in hoe de dag van je kind verloopt; via de app ontvang je foto´s en berichtjes. Omgekeerd werkt het ook; ouders kunnen ons via de app makkelijk op de hoogte brengen van bijzondere situaties die handig zijn om te weten. Op deze manier onderhouden we het belangrijke, dagelijkse contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers.

Scholing

Montris heeft de Montris Academie in het leven geroepen, zodat elke medewerker zich blijft ontwikkelen. Iedere medewerker begint met onze inwerktraining, zodat al onze medewerkers niet alleen weten hoe we werken, maar ook waarom we zo werken. Daarna kiezen ze hun eigen leerpad; een eigen ‘learning journey’.

In de 3 mogelijke leerpaden wordt zowel wettelijk verplichte scholing (zoals EHBO en BHV) als Montris specifieke scholing aangeboden. Ons scholings- en coachingsaanbod is afgestemd op onze pedagogische visie die we hebben vormgegeven in het pedagogisch kompas.

Lees hier meer over onze Visie

Gezonde kinderopvang

Elk kind verdient een gezonde start. Mede door onze certificering ‘Gezonde kinderopvang’ werken we samen aan gezond opgroeien. Wij maken binnen Montris gezonde leefstijl écht onderdeel van het dagelijkse werk. Ons voedingsbeleid, waarin gezonde en duurzame keuzes centraal staan, is een van de speerpunten van onze organisatie. Op elke locatie is tenminste een voedingsambassadeur die zorgt voor de borging. Ook houden we van beweging, van sporten. We hebben naast onze coach Gezonde kinderopvang, sportcoaches (Bikkels) in huis  die hun hand niet omdraaien voor de coolste en origineelste sportactiviteiten!

Activiteitenaanbod

Naast dat we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, is de kern van onze organisatie het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Met veel zorg maken we activiteitenprogramma’s, die die ontwikkeling stimuleren. We baseren ons voor de activiteiten op de Meervoudige Intelligentie theorie van Howard Gardner (klik hier voor een filmpje met uitgebreide uitleg). Kort samengevat betekent dit dat wij geloven dat iedereen meervoudig intelligent is; iedereen bezit een mix aan talenten. We erkennen acht talentgebieden.

Elke locatie van Montris heeft tenminste 1 pedagogisch medewerker die MI-ambassadeur is. De ambassadeurs ontwikkelen samen met collega’s en de oudere kinderen de activiteitenprogramma’s rondom actuele thema’s.

Thema-avond

Als extraatje ter prikkeling, inspiratie en verdieping organiseert Montris jaarlijks een thema-avond voor ouders, medewerkers en andere geïnteresseerden. De themabijeenkomsten gaan over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen. Zo hebben we bijvoorbeeld een lezing gehad van trendwatcher Andrea Wiegman over op wat voor toekomst je je kinderen kunt voorbereiden, hadden we How2Talk2Kids te gast en hebben we ons een avond verdiept in verschil tussen jongens en meisjes.

Communicatie

‘It takes a village to raise a child´. Voor ons betekent dit dat we ons realiseren dat we samen met de ouders een invloedrijke rol hebben in de ontwikkeling van de kinderen. En het is wel zo handig als we dan van elkaar weten hoe we daar mee omgaan en van elkaar kunnen leren. Openheid, elkaar aanspreken, feedback geven en vragen stellen zijn daarom cruciale onderdelen van onze cultuur. Alleen door goede communicatie met ouders creëren we een sfeer van openheid en transparantie. Bij Montris zit kwaliteit niet alleen in procedures, maar vooral in houding en gedrag.

Oudercommissie

Als belangrijk extern klankbord heeft Montris Oudercommissies. De OC kan vragen, wensen en behoeftes van ouders peilen en aan ons doorgeven. In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat een kinderopvang verplicht is om een Oudercommissie te hebben. Zo wordt de betrokkenheid van ouders gegarandeerd.

 

De Oudercommissie:

  • overlegt met het locatie/clusterhoofd.
  • adviseert gevraagd en ongevraagd het locatie/clusterhoofd.
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders.
  • onderhoudt contacten met andere ouders.
  • bevordert de betrokkenheid van ouders bij de locatie.
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

Tien-minutengesprek

Naast het dagelijkse contact, staan we tijdens het jaarlijkse tien-minutengesprek stil bij de ontwikkeling van je kind en hoe hij of zij zich voelt op de locatie. Je kunt ook altijd een afspraak maken met de pedagogisch medewerker of de locatiemanager, als je meer tijd nodig hebt.

Wet Kinderopvang

In de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen liggen verschillende kwaliteitseisen vast. De GGD controleert of kinderopvanglocaties voldoen aan deze eisen. Een link naar de inspectierapporten van onze locaties, vind je op de betreffende locatiepagina.