Denk jij mee in onze OC?

Wat is de oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders met kinderen in de opvang. Het is belangrijk dat de oudercommissie weet wat er onder ouders leeft en dat ouders de oudercommissie weten te vinden. De oudercommissie kan ouders op de hoogte houden van haar activiteiten via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Daarvoor moet een lijst met contactgegevens worden bijhouden. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

Wij werken met 'Verderkijkers'

We kiezen ervoor om samen te werken met ‘Verderkijkers’; collega’s, maar ook partners en ouders met een warm hart voor kinderen, scherp oog voor de toekomst en een inspirerende houding. Mensen die net even verder kijken! Mensen die onze gezamelijke ambitie, om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun avontuur van het opgroeien, zodat zij met zelfvertrouwen en oog voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken, delen. En de gedrevenheid waarmee ieder daaraan een bijdrage levert op zijn eigen wijze en met zijn eigen talenten is kenmerkend voor Montris.

Ben jij een Verderkijker? Dan pas jij in onze OC! Meld je aan bij de floor- of clustermanager van jouw locatie!