Wat is de OR?

Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Normaal gesproken heeft de OR 6 vergaderingen per jaar met de voorzitter van de raad van bestuur, de OR heeft één week voor de overlegvergadering met de raad van bestuur zelf een vergadering.

Daarnaast zit je als lid van de OR ook in één of meerdere commissies waar ook overleggen voor gepland worden, deze kunnen via Teams maar ook fysiek zijn; dit is aan de commissies zelf om te beslissen al is een fysiek overleg vaak prettiger om effectief te kunnen vergaderen.

Voor aanvang van de vergaderingen is het jouw taak als lid van de OR dat je weet waar je het over hebt en ook waar het over gaat, hiervoor zul je dus tijd moeten nemen om jezelf in te lezen in onderwerpen die besproken worden. Dit kan variëren van beleidsstukken of ingestuurde advies/instemmingsaanvragen van de raad van bestuur tot het inlezen in de CAO of artikelen die gelden volgens de WOR (wet op de ondernemingsraden). Hier gaat dus zeker wel flink wat tijd inzitten.

De OR heeft 1 tot 2x per jaar een training waarbij wij ons laten adviseren en trainen op verschillende onderwerpen die op dat moment spelen of belangrijk zijn binnen de organisatie.

Voor medewerkers die op de groep staan, maar ook in de OR zitten, moet vervanging worden gezocht. Het is vaak lastig om dit te organiseren; zeker met de krapte op de arbeidsmarkt. We vragen managers om hier wel voor te zorgen, omdat OR werk ook werk is naast het groepswerk wat veel medewerkers doen.

Aanmelden voor de OR?

Mocht jij je verkiesbaar willen stellen dan kun je dit aangeven door naar de OR te mailen (or@meander-prokino.nl) voor 23 mei 2022 of jezelf via de vakbond verkiesbaar laten stellen mocht je bij een vakbond aangesloten zijn. Op woensdag 15 juni zijn de verkiezingen en op die dag mogen alle medewerkers van Meander-Prokino stemmen op de medewerkers die zich verkiesbaar hebben gesteld. Iedere medewerker mag 1 stem uitbrengen voor een persoon die zich binnen zijn of haar domein verkiesbaar heeft gesteld;

Medewerkers die voor Meander werken mogen dus stemmen op medewerkers die zich voor de OR Meander verkiesbaar hebben gesteld.

Medewerkers die voor Prokino Zorg werken mogen dus stemmen op medewerkers die zich voor de OR Prokino Zorg verkiesbaar hebben gesteld.

Medewerkers die voor Prokino Kinderopvang werken mogen dus stemmen op medewerkers die zich voor de OR Prokino Kinderopvang verkiesbaar hebben gesteld.

Bij de OR Kinderopvang worden nog wel 4 kiesgroepen gehanteerd; Noord, Zuid, Midden en Centraal Bureau. Helaas is nog niet helemaal inzichtelijk welke locaties onder Noord, Midden en Zuid gaan vallen, maar zodra dit duidelijk is weten we dus ook of iemand voor Noord, Midden of Zuid op de kieslijst komt.

  • Ben jij bijvoorbeeld werkzaam in de regio Zuid, dan stel jij je ook verkiesbaar voor de kiesgroep van regio Zuid. Alle medewerkers die werkzaam zijn bij Prokino Kinderopvang regio Zuid mogen stemmen op de medewerkers van die kiesgroep.
  • Ben jij bijvoorbeeld werkzaam in de regio Midden, dan stel jij je ook verkiesbaar voor de kiesgroep van regio Midden. Alle medewerkers die werkzaam zijn bij Prokino Kinderopvang regio Midden mogen stemmen op de medewerkers van die kiesgroep.
  • Ben jij bijvoorbeeld werkzaam in de regio Noord, dan stel jij je ook verkiesbaar voor de kiesgroep van regio Noord. Alle medewerkers die werkzaam zijn bij Prokino Kinderopvang regio Noord mogen stemmen op de medewerkers van die kiesgroep.
  • Ben jij bijvoorbeeld werkzaam voor het Centraal Bureau, dan stel jij je ook verkiesbaar voor de kiesgroep van het Centraal Bureau. Alle medewerkers die werkzaam zijn bij Prokino Kinderopvang voor het Centraal Bureau mogen stemmen op de medewerkers van die kiesgroep.