Mijn kind is ziek. Wat moet ik doen?

Een ziek kind voelt zich thuis het prettigst; wij kunnen de zieke veelal niet de extra zorg en aandacht geven die het nodig heeft. Soms heeft een ziekte ook gevolgen voor de andere kinderen op de groep, bijvoorbeeld door besmettingsgevaar. Of een kind met ziekteverschijnselen wel of niet bij ons kan komen/blijven of niet hangt daarom van twee aspecten af: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

Het welbevinden van het kind staat bij ons voorop. Daarom zal er in alle gevallen waarin het kind ziek is of zich ziek voelt altijd contact opgenomen worden met ouders om te overleggen over de te nemen stappen. Een graadmeter hierbij kan zijn:

 • gedrag
 • lichamelijke kenmerken
 • een lichaamstemperatuur hoger dan 38,5 °C

 

M.b.t. infectieziekten is ons beleid gebaseerd op de richtlijnen die staan beschreven in het handboek “Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal” van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor de buitenschoolse opvang volgen wij de richtlijnen die staan beschreven in het handboek Gezondheidsrisico’s in een basisschool en buitenschoolse opvang.

Er is slechts een klein aantal ziekten waarbij kinderen niet naar de opvang mogen komen met het oog op het besmettingsgevaar voor de andere kinderen:

 • buiktyfus
 • bloederige diarree
 • open tbc
 • polio (onderdeel van de vaccinaties dus bijna uitgebannen)
 • Hepatitis A (geelzucht) indien de ziekte is ontstaan tijdens een vakantie en er dus nog geen andere kinderen zijn besmet

 

Daarnaast is er een aantal ziekten waarvoor geldt dat kinderen niet kunnen komen als de ziekte niet wordt behandeld:

 • onbehandelde hoofdluis
 • onbehandelde schurft
 • onbehandelde steenpuist
 • krentenbaard: Kinderen met krentenbaard mogen in principe de kinderopvang bezoeken. In uitzonderingsgevallen kan de GGD adviseren om in een groep waar meerdere kinderen krentenbaard hebben, óf wanneer een kind heel veel blaasjes heeft, de kinderen/ het kind pas toe te laten als de aandoening wordt behandeld met antibiotica. Omdat krentenbaard zeer besmettelijk is en sommige kinderen er erg lang last van houden, verzoeken wij u om uw kindje met krentenbaard pas te brengen als het behandeld wordt.

 

Tenslotte vraagt Montris op basis van eigen afweging u om uw kind thuis te laten blijven als er sprake is van:

 • Koortslip: Een koortslip is zeer besmettelijk. Als een kind eenmaal met dit virus is besmet, blijft het dit virus het hele leven met zich meedragen. Dit leidt tot regelmatig terugkerende klachten. Bovendien kan het virus schadelijk zijn voor de pasgeborenen. Om deze reden vragen wij u om uw kindje thuis te laten blijven of, als uw kind wat ouder is, de koortslip af te plakken.