Kan ik flexibele opvang afnemen en wat houdt dat in?

Flexibele opvang, op wisselende dagen, kun je reserveren voor een hele dag van 06.45 tot 18.45 uur of per (heel) uur met een minimale afname van 3 uur per dag. Verder hebben wij de volgende spelregels:

  • Een ouder maakt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken van tevoren, kenbaar wanneer het kind gebruik maakt van de opvang. De ouder is dan verzekerd van een plek.
  • De ouder geeft per kind de gewenste datum en dagdelen/uren op.
  • Opvangdagen opgeven kan per mail naar planning@montris.nl of per post met het ‘maandregistratieformulier’ dat gestuurd kan worden naar het hoofdkantoor: Montris kinderopvang, t.a.v. Planning, Huizermaatweg 610, 1276 LN Huizen.
  • Telefonisch kunnen geen opvangdagen aangevraagd worden. Zo voorkomen we eventuele misverstanden.
  • Indien de ouder korter dan 2 weken van tevoren dagen opgeeft, is honorering afhankelijk van de kindbezetting die dag.
  • Aanvragen kunnen tot 1 week (=7 dagen) van te voren schriftelijk/per mail geannuleerd worden.
  • We brengen minimaal 24 uur per maand in rekening.
  • Indien er op een dag in de groep van je kind teveel kinderen aanwezig zijn voor het aantal aanwezige leidsters, zullen in eerste instantie de flexibele kinderen bij een andere groep geplaatst worden, e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden.
  • Indien een kind ziek is op een opvangdag kan deze kosteloos geannuleerd worden. Wij ontvangen dan graag van je een ziekmelding uiterlijk op de dag dat je kind naar de opvang zou komen schriftelijk/ per mail.