Kan ik flexibele opvang afnemen en wat houdt dat in?

Flexibele opvang, op wisselende dagen, kun je reserveren voor een hele dag van 06.45 tot 18.45 uur of per (heel) uur met een minimale afname van 3 uur per dag. Verder hebben wij de volgende spelregels:

  • Een ouder maakt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 2 weken van tevoren, kenbaar wanneer het kind gebruik maakt van de opvang. De ouder is dan verzekerd van een plek. Dit gebeurd via onze Ouderapp van Konnekt. 
  • De ouder geeft per kind de gewenste datum en dagdelen/uren op.
  • Telefonisch kunnen geen opvangdagen aangevraagd worden. Zo voorkomen we eventuele misverstanden.
  • Indien de ouder korter dan 2 weken van tevoren dagen opgeeft, is honorering afhankelijk van de kindbezetting die dag.
  • Aanvragen kunnen tot 1 week (=7 dagen) van te voren geannuleerd worden.
  • We brengen minimaal 24 uur per maand in rekening.
  • Indien er op een dag in de groep van je kind teveel kinderen aanwezig zijn voor het aantal aanwezige leidsters, zullen in eerste instantie de flexibele kinderen bij een andere groep geplaatst worden, e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheden.