Veelgestelde vragen vanuit onze montris collega's omtrent het COVID-19 virus

Update lockdown december 2020

Aan:     alle medewerkers
Van:     de afdeling P&O
Datum: 15 december 2020

Inkomen en salaris
Q: Krijg ik mijn salaris doorbetaald?
A: Gedurende de lockdown krijgen alle medewerkers gewoon hun vaste contracturen doorbetaald.

Q: Ik ben oproepkracht, krijg ik nu loon doorbetaald?
A: In beginsel niet, geen arbeid is geen loon. Voor medewerkers met een 0-uren contract die door Corona niet meer worden opgeroepen, gelden dezelfde regels als normaal. Er is geen werk meer en daardoor word je niet opgeroepen en dus ook niet betaald. Er zijn wel uitzonderingen. Je leidinggevende kan je hier meer over vertellen.

Stagiaires

Q: Ik ben stagiair(e), wat gebeurt er met mijn stageverband?
A: De stagewerkzaamheden kunnen niet worden verricht in verband met de sluiting van de locaties en worden per 16 december opgeschort. Er kan geen begeleiding meer worden verschaft. De stagiair(e)s hebben met ingang van de bovengenoemde datum geen recht op een vergoeding. De stage kan indien mogelijk op een later tijdstip worden gecontinueerd wanneer de locaties weer opengaan. Indien scholen of instanties bepalen dat de stagiair(e) voldoende praktijkervaring heeft opgedaan over de afgelopen periode kan er worden besloten dat de stageperiode met ingang van 16 december 2020 definitief wordt afgerond.

Reiskosten
Q: Worden mijn reiskosten vergoed op het moment dat ik niet werk?

A: De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt per 16 december voor iedereen stopgezet. Wanneer je in die situatie dan wel een dag werkt, kan je de reiskostenvergoeding declareren middels een tijdelijk  tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt met je leidinggevende. De declaratieformulieren worden per maand ingevuld en opgestuurd naar HR. De dagen waarop wordt gereisd voor woon-werk verkeer dienen door medewerkers zelf worden bijgehouden. De leidinggevende controleert aan het einde van de maand de gemaakte reisdagen. Bij akkoord wordt de declaratie ingediend bij HR en wordt in de eerst opvolgende maand de uitbetaling van de reiskosten gedaan.

Werken en beschikbaarheid
Q: Ik hoef niet te werken, ben ik nu vrij?
A: Je bent thuis maar staat wel stand-by volgens je normale rooster. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn kan je leidinggevende je oproepen. Daarnaast wordt per locatie onderzocht welke vervangende werkzaamheden er gedaan kunnen worden. Dit ontziet jou en je collega’s weer na de lockdown. Ook wordt gekeken naar online scholings- en trainingsactiviteiten als deze van toepassing zijn. Hier word je dan tijdig over geïnformeerd. We beperken dit laatste wel, omdat we jullie ook willen ontzien.

Q: In hoeverre moet ik beschikbaar zijn voor diensten als dit normaal gesproken niet mijn vaste roosterdagen zijn?
A: In deze ongrijpbare tijden kunnen en willen wij jou niet verplichten om te komen werken op andere dagen dan jouw rooster. Wel willen we een appèl doen op je flexibiliteit en beschikbaarheid.

Thuiswerken
Q: Moet ik thuiswerken
A: De regel is en blijft ongewijzigd: werk zoveel mogelijk thuis. Voor medewerkers met een kantoorfunctie geldt dit nadrukkelijk met uitzondering dat werkzaamheden kunnen vereisen dat je op kantoor moet zijn. Redenen om naar kantoor te komen zijn: printen en inwerken van nieuwe medewerkers. Collegiaal overleg is geen reden om naar kantoor te komen. Dit kan gewoon digitaal. In 2021 zal er mogelijk een nieuwe thuiswerkvergoeding-regeling worden ingevoerd. Hierover hier over zal je later worden geïnformeerd.

Verlof
Q: Ik heb vakantie ingepland in de periode tussen 16 december 2020 en 19 januari 2021 (en bij verlenging van overheidsmaatregelen daarna), wat gebeurt er met mijn vakantie uren?
A: Je vakantie-uren worden niet teruggetrokken, dat betekent dat je vrij bent en je leidinggevende in de basis geen beroep op je zal doen. In tijden van personeelstekorten kan dit een andere situatie worden, dan zal je leidinggevende aan je kunnen vragen om te komen werken. Uiteraard is dit jouw beslissing.

 

Lees hieronder de informatie tijdens de eerste lockdown.

—————————————————————————————————————————————–

Q: De overheid heeft besloten om van 16 maart t/m 26 april alle kinderopvanglocaties te sluiten. Ben ik verplicht op het werk te verschijnen? 
A: De kinderopvang blijft geopend voor kinderen waarvan alle ouders een vitaal beroep hebben. Het overzicht met vitale beroepen is te vinden op de website van het RIVM: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen   

Q: Is thuisblijven van een oplossing om mogelijke besmetting te voorkomen?
A: Alleen als er een goede reden voor vrees is, is het verstandig dat om thuis te blijven:  

  • Wanneer je huisgenoot bent van een patiënt (of meerdere patiënten) met COVID-19.  
  • Als je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst en er sprake is van verkoudheidsklachten en koorts.  
  • Als er sprake is van verkoudheidsklachten in combinatie met koorts 

Bovenstaande redenen kunnen namelijk het begin zijn van COVID-19. Het is dan verstandig om de medewerker te vragen thuis te blijven en uit te zieken (wanneer er al sprake is van klachten). Zo kan besmetting met andere medewerkers mogelijk voorkomen worden. 

Q:Ben ik verplicht naar mijn werk te komen als het coronavirus is gesignaleerd in de plaats waar mijn werk zich bevindt? 
A:Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. Het sluiten van jouw werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) kan een maatregel zijn. 

Q: Ik behoor tot een risicogroep (bijvoorbeeld COPD, astma en diabetes) of heb een partner/kind dat behoort tot de risicogroep. Mag ik nu thuis blijven? 
A: Het doel van de sluiting is om verspreiding van Corona tegen te gaan. Het is dus belangrijk extra voorzichtig te zijn indien je tot deze groep behoort of een partner/kind hebt die valt in de risicogroep. Maak de situatie bespreekbaar met jouw leidinggevende en bekijk hoe je ze zo veilig mogelijk kan worden ingezet.  Ben je daadwerkelijk ziek, dan meld je je uiteraard ook ziek.  

Q: Mogen stagiaires blijven werken? 
A: Gezien de maatregelen is het niet verantwoord om op dit moment stagiaires te verwelkomen op onze locaties. Dit betekent dat onze stagiaires tijdens de maatregelen tijdelijk niet op de werkplek verschijnen. Wij vragen leidinggevenden om hen hierover expliciet te informeren. 

Q: Mogen bbl-ers blijven  werken? 
A: Ja, BBL’ers hebben een arbeidsovereenkomst met onze organisatie. 

Q: Mag Montris mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) sluiten bij een coronadreiging? 
A: Montris moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan het sluiten van een werklocatie daarbij horen. 

Q: Mag Montris mij de toegang tot mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) ontzeggen bij een coronadreiging? 
A: Montris moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Als het nodig is kan daarbij de toegang tot jouw werklocatie worden ontzegt. 

Q: Mag of moet ik naar werk als het coronavirus in mijn privé omgeving is gesignaleerd? 
A: Als je huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19 moet je thuis blijven, omdat je mogelijk besmet bent 

Q: Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine of isolatie moet blijven, kan Montris mij dan verplichten vakantiedagen op te nemen? 
A: Montris kan jou niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe jouw loon doorbetalen. 

Q: Mag Montris mij verbieden om af te reizen van en naar risicogebieden? 
A: Nee, dit blijft jouw eigen keuze en verantwoordelijkheid. Een aantal landen of gebieden zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangemerkt als risicogebied. Zo is er inmiddels voor een groot deel van Italië een negatief reisadvies ingegaan en heeft de Italiaanse regering zelf besloten het land op slot te doen. Dit betekent dat wordt aangeraden om niet noodzakelijke reizen, zoals een vakantie, af te lasten. Mogelijk heeft dit gevolgen voor geplande vakanties. Sommige reisbureaus en touroperators geven aan dat zij al geboekte reizen kunnen annuleren als het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies uitbrengt. De vraag of een reis kan doorgaan of kan worden geannuleerd, is een gesprek dat je zelf met je reisorganisatie/verzekering aan zult moeten gaan. Op de website van het RIVM vind je veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland. Mocht je ervoor kiezen om gedurende een negatief reisadvies toch naar een risicogebied af te reizen, dan heeft dit mogelijk tot gevolg dat je bij aankomst terug in Nederland 2 weken in quarantaine moet verblijven. Of dit voor eigen rekening is wordt nog onderzocht.  

Q: Kan ik mijn geplande vakantie intrekken nu ik niet meer kan gaan? 
A: Al aangevraagde en goedgekeurde vakanties blijven in principe staan. Uiteraard kan het zijn dat je door jouw leidinggevende wordt gevraagd om te komen werken. Dan vervalt de vakantie. Dit is altijd in overleg tussen jou en je leidinggevende. 

Q:Ik mag niet naar mijn werk omdat een huisgenoot het coronavirus heeft. Kan mijn werkgever mij verplichten thuis te werken? 
A:Als je zelf niet ziek bent, in staat bent om te werken en over de faciliteiten beschikt om thuis te werken, dan moet je werken. Wanneer je huisgenoot noodzakelijke verzorging van jou nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. 

Q:Ik mag niet naar mijn werk omdat ik klachten heb na terugkeer uit een risicogebied. Kan Montris mij verplichten toch thuis te werken? 
A:Als je thuis moet blijven en je bent niet ziek, omdat uw klachten maar beperkt zijn, dan kan Montris je verplichten thuis te werken als daarvoor de mogelijkheid bestaat. Als je als gevolg van jouw klachten wel ziek bent, dan kan je niet verplicht worden om thuis te werken. 

Q: Wat  gebeurt er op het moment dat er geen werk meer voor mij is? 
A: Er wordt gekeken of alternatief (thuis)werk mogelijk is. Hierover word je door jouw leidinggevende geïnformeerd. Het uitgangspunt hierbij blijft wel dat de sluiting is gedaan om verspreiding tegen te gaan, en dus sociale contacten te minimaliseren.  Jouw loon wordt gewoon doorbetaald.  

Q: Als een kinderopvanglocatie moet sluiten, moeten ouders dan wel de kosten van de opvang doorbetalen? 
A: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de overheid inmiddels concreet benoemd hoe kinderopvangorganisaties en ouders met facturatie dienen om te gaan. Zij communiceert het volgende: 
• Als het kind vanaf 16 maart verplicht thuis blijft dan moet je blijven betalen voor de opvang. Betaal daarom de factuur voor de opvang zoals gewoonlijk.
• Je hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, zo houdt je je recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
• Je hoeft geen wijzigingen door te geven of de kinderopvang stop te zetten.

De overheid heeft nog niet laten weten of er financiële compensatie voor ouders gaat plaatsvinden. Zodra er meer bekend is dan zullen we hierover communiceren. Alle beschikbare informatie vanuit de overheid met betrekking tot de kinderopvang en corona is  te vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl. 

Q: Moeten ouders meer betalen die nu meer opvang nodig hebben omdat ze meer in de vitale sector moeten werken? 
A: Nu wijzigen we de opvanguren niet. We houden in een schaduwadministratie wel bij hoeveel uur per kind is afgenomen. 

Q: Wat verstaan wij onder noodopvang?
A:De opvang die wij nu met elkaar bieden noemen we noodopvang. Inmiddels is bekend gemaakt dat de coördinatie van deze noodopvang bij de gemeentes ligt. De gemeentes schakelen met Montris en andere opvangorganisaties om dit goed in te regelen. Vanuit verschillende gemeentes komen er vragen over de mogelijkheid om ook opvang aan externe kinderen te beiden. Wij kijken nu kritisch tot waar onze mogelijkheden reiken.